domingo, 6 de julio de 2014

ESTATUTS D’ICVDiu l’article 26........

Estatuts d’ICV. Article 87Els càrrecs públics d’Iniciativa per Catalunya Verds no podran superar el límit de tres mandats consecutius en un mateix càrrec, o el seu equivalent en anys, finalitzant sempre el mandat.”

Rafel Ribó i Massó sis legislatures seguides, Jaume Bosch i Mestres quatre legislatures seguides, Dolors Camats i Luis quatre legislatures seguides.

Diu l’article 26........que per això hi ha l’article 88 dels Estatuts d’ICV  ”........ Qualsevol excepcionalitat haurà de ser argumentada i ratificada pel Consell Nacional.”

In summa: 

El Consell Nacional sempre pot fer cas omís
per això s’ha inventat  l’article 26.
I diu l’article 26:
que en un cas de compromís
el Consell pot, si cal, refregar-se l'engonal
i passar-se pels dallonses tots els estatuts del país»

("La Trinca" i llcp133)

No hay comentarios:

Publicar un comentario