miércoles, 30 de julio de 2014

RAS I CURT


Una jutge de Sabadell ha imputat a algun alcalde de ICV pel cas Mercuri. Estic d’acord que la majoria d’alcaldes que estan imputats potser cobraven els diners amb bona fe. Costa creure que pensessin que eren dietes, les dietes les cobren molta gent, només cal veure la gent que treu el rebut de les autopistes. Pensaven que era una manera de rebre una gratificació per la seva feina a la Federació. Però suposo que tenien dedicació exclusiva en el seu municipi.

A part de la bona fe (o no). Han demostrat no mirar gaire prim, i això, al no mirar prim  amb els calés públics no ho podem permetre als nostres alcaldes. Potser es considerarà que no mirar prim no es corrupció, que es descuit, error, bona fe. ICV s’equivocaria si actues així i no trigarien a recordar-li.

ICV no es pot permetre que d’aquí un temps ens recordin que diuen els nostres estatuts en l’article 83.

I que no hàgim  de tornar dir que segons l’article 26, en cas de compromís.....

llcp1333


(Article 83
Els càrrecs públics i interns d’Iniciativa per Catalunya Verds que estiguin
imputats formalment per causes de corrupció, seran apartats immediatament de totes les seves responsabilitats dins del partit i se’ls exigirà apartar-se del seu càrrec públic fins que es resolgui l’expedient. Si aquesta persona és declarada culpable s’incoarà expedient contradictori.

Iniciativa per Catalunya Verds promourà les mesures necessàries per tal que,
en cas que l'expedient judicial al càrrec públic o intern apartat de les seves
responsabilitats resulti no condemnatori, hi hagi un rescabalament social i

polític de la persona afectada)

No hay comentarios:

Publicar un comentario