jueves, 27 de febrero de 2014

EVOLUCIO SOCIOECONÒMICA DE L’ESCALA EN LA CRISI ACTUAL


Quadre 1
(Xifra)

La població de l’Escala ha anat augmentant amb el temps, degut al turisme i la bombolla immobiliària inherent. El màxim va ser l’any 2011 amb 10.554 empadronats, el 2012 va baixar 46 persones i veurem l’evolució. El padró al 1996 era de 5.266, al 2011 exactament el doble, només amb 15 anys. Podem pensar que la tendència serà lentament a la baixa o a la estabilitat.Quadre 2
(Xifra)

Any 2012
Persones de 16 a 65 anys: 7045 .Actives: 3390

Les actives representen només un 48% de la gent amb edat de treballar, quan l’ultima EPA del 2012 senyala per la província de Girona un 63’53%. Aquesta baixa taxa d’activitat podríem explicar-la per l’estada de persones amb edat de treballar que no els hi fa falta i estan al nostre poble perquè els hi agrada (turistes residents).
Les població activa han patit un descens a partir del 2009 després d’un increment d’anys i ara estem com el 2007 i sembla que baixant.


Quadre 3
(Xifra)

Clar descens a partir de 2007, després d’anys d’augment. Ara estem per sota del 2005. Necessitem menys treballadors, que en l’època de la bombolla de la construcció.


Quadre 4


(Xifra)

De l’any 2007 al 2013 s’ha més que duplicat el número de persones aturades. Del 2012 al 2013 (desembre) ha baixat 12 persones, segurament pel descens de persones actives.


Quadre 5

(Elaboració pròpia a partir de Xifra)

El percentatge d’aturats sobre la població activa no ha parat de pujar des de 2007 d’una forma espectacular. Del 9% al 23%. De fet en l’evolució de la nostra vila serà mes important el nº d’aturats que el percentatge, degut a una aturada de l’expansió.


Quadre 6


(Idescat)

Del 2001 al 2008, en set anys es duplica la renda per persona. Naturalment indica un gran enriquiment del poble, però en general la majoria de persones no han duplicat la seva renda, el repartiment ha sigut desigual. El 2009 se inicia un descens que continua el 2010 i que possiblement continua encara, però detectats la quantitat d’escalencs que estan amb moltes dificultats econòmiques, es fàcilment deduïble ( la renda personal mitjana del 2010 es de 16376euros/any) que el repartiment es escandalosament desigual. De fet això mateix passa a Catalunya i España, augmenta l’índex de Gini que mesura la desigualtat.

No hay comentarios:

Publicar un comentario