lunes, 9 de octubre de 2017

Nota de premsa de la PAH de l'Escala


NOTA DE PREMSA. RELACIONS PAH – AJUNTAMENT DE L’ESCALA


L’Ajuntament de l’Escala, després de mesos d’incompliment de les reunions pactades i de promeses propagandístiques com els 60 habitatges, d’insensibilitat davant del que representa per a una família estar en una situació il·legal i del que suposa pel desenvolupament de la personalitat dels nens estar estigmatitzats com a diferents per ser ocupes, ens va convocar a una reunió amb l’Alcalde. Prèviament, se n’havien saltat quatre. Després de la reunió subcontractà la part d’Habitatge dels Serveis Socials a l’empresa SER.GI. Aquesta va proposar celebrar una xerrada-debat a la Sala d’Actes de l’Ajuntament el passat 27 de juny, explicant el diagnòstic i el pla d’actuació del tema de l’habitatge al nostre poble. El consistori ho va rebutjar enèrgicament i va dir que es faria després de l’estiu. Ha passat l’estiu i el problema continua agreujant-se. Actualment s’estan finalitzant els lloguers socials dels bancs aconseguits fa tres anys. De manera que les entitats bancàries estan notificant a les famílies – que segueixen en situació de vulnerabilitat – que si no paguen a preu de mercat seran llançats al carrer.

El dimecres 27 de setembre va tenir lloc una Mesa d’Habitatge. De part de les entitats, hi assistiren representants de la PAH i de Càritas, i de la part de l’Ajuntament el Secretari per aixecar acta, la regidora de Serveis Socials, el regidor d’Habitatge i la treballadora de SER.GI. Sabem que els dos regidors no tenen capacitat de decisió (un grup del poble va demanar la dimissió d’ambdós fa un temps i la PAH s’hi va adherir), i com es va demostrar amb la xerrada-debat, a SER.GI no li fan cas. Davant la no assistència de l’Alcalde els representants de la PAH abandonarem la reunió.

És intolerable que l’Ajuntament de l’Escala tingui com a mínim quatre habitatges de la seva propietat i que no els posi a lloguer «perquè no estan en condicions». La seva obligació és posar-los en condicions (Llei 18/2007, art. 5. - funció social de la propietat, art. 30. - deure de conservació i rehabilitació de l’habitatge). Tampoc ha complert ni utilitzat les eines jurídiques següents:

- Llei 18/2007
- Llei 22/2010
- Decret 141/2012
- Decret 75/2014
- Llei 1/2015
- Llei 14/2015
- Llei 24/2015
- Llei 4/2016 (substitueix els articles suspesos de la 24/2015)

Davant de tots aquests fets, la PAH ha decidit:

- Demanar la dimissió de la regidora de Serveis Socials i del regidor d’Habitatge.
- Només assessorarem (no actuarem) en cas d’ocupació de pisos buits de bancs, atès que no volem fer la feina a l’Ajuntament.
- En els propers llançaments de persones en risc d’exclusió social, si no hi ha habitatge municipal, donarem suport a ocupar edificis públics i en cas de conflicte amb la Policia estarem al costat dels llançats assumint totes les conseqüències.
- Portarem a terme accions de desobediència i manifestació per sorpresa, que molesti al Govern municipal.
- Només acudirem a una Mesa d’Habitatge si hi ha l’Alcalde o una persona amb poder de decidir i si prèviament l’Alcalde ha signat un document en el que es comprometi a que cap escalenc es quedarà sense habitatge. Descartem hostals i pensions.

1 d’octubre 2017 ¡Volem decidir també els drets socials!

La PAH de l’Escala.
No hay comentarios:

Publicar un comentario