viernes, 21 de agosto de 2015

La psiquiatria se hunde. Mitos Gotzsche

Mito 1: La enfermedad mental está causada por un desequilibrio químico en el cerebro

La malaltia mental te més possibilitats de ser deguda a un problema al cervell que al fetge. Prové del cos psíquic (Ey) que es una unitat.

Mito 2: No hay ningún problema para dejar el tratamiento con antidepresivos

Tots els psiquiatres sabem que es té de rebaixar la dosis molt progressivament si no es fa així podem tenir problemes físics i malestar. El problema pot ser la reaparició de la depressió.

Mito 3: Los fármacos psicotrópicos para las enfermedades mentales son como la insulina para la diabetis

Els fàrmacs psicotròpics, antidepressius i neurolèptics sobretot, generen resistències al pacient que a vegades els vol deixar. Quan ho deixa correctament i recau es pot utilitzar aquest símil, explicant que es un símil i no la realitat.

Mito 4: Los fármacos psicotrópicos reducen el número de pacientes con enfermedades crónicas

Això no es veritat, poden millorar als pacients amb malalties cròniques com passa amb la hipertensió arterial

Mito 5: Los antidepresivos no causan suicidio en niños y adolescentes
Els antidepressius, a tots els pacients, al millorar la inhibició física abans que la psíquica poden facilitar els suïcidis.
Mito 6: Los antidepresivos no tienen efectos secundarios

No crec que al nostre país hi hagi, no un psiquiatre, si no un sòl metge que desconegui els efectes secundaris probables de qualsevol antidepressiu.

Mito 7: Los antidepresivos no son adictivos
No ho son. Poden donar simptomatologia desagradable si es deixen de cop, però els pacients no augmenten la dosi pel seu compte (al revés, la disminueixen). Al seu preu a la Plaça Real de Barcelona es 0 €, cosa que no passa amb les pastilles de benzodiazepines (Rohipnol, Trankimazin, etc.)
Mito 8: La prevalencia de la depresión ha aumentado mucho

Ha augmentat el diagnòstic no la prevalença.

Mito 9: El problema principal no es el tratamiento excesivo sino el infratratamiento
Els dos temes son un problema.

Mito 10: Los antipsicóticos previenen el daño cerebral

No es veritat. No conec cap metge que digui això. Neurolèptic (antipsicòtic) en grec vol dir que “lligar els nervis” i poden produir en certa mesura: alentiment psicomotor, indiferència afectiva i disminució de les emocions.

No hay comentarios:

Publicar un comentario