miércoles, 1 de octubre de 2014

PROPOSTA AL PROGRAMA MULTIDISCIPLINAR DEL AJUNTAMENT DE L'ESCALA I CREU ROJA PER A PERSONES DESFAVORIDES

Proposta d’assessorament socio laboral i sanitari

La salut es “un estat de complet benestar físic, mental i social, i no solament 1'absència d'afeccions o malalties” OMS 1946.

Cal considerar la salut no com un estat abstracte sinó com un medi per assolir un fi, es dir un recurs que permet a les persones portar una vida individual, social i econòmicament productiva .” Otawa 1986

La salut a totes les polítiques  juga un rol crucial a la vida econòmica d’una societat. La salut s’ha convertit en una força impulsora econòmica i social fonamental. Una població sana i qualificada és critica per a la participació laboral, la productivitat i una economia sanejada.

La Salut Pública ens informa que sense treball, sense recursos econòmics suficients i sense el suport social necessari no es possible gaudir del benestar precís que reclama l’ Organització Mundial de la Salut. És la part del Sistema de Salut que s’ocupa d’identificar riscos, i definir i aplicar estratègies per ajudar els individus i poblacions a evitar aquests riscos.

Queda clar doncs que el lligam entre sanitat, mon laboral i entorn social es molt estret.

La nostra proposta es que persones que hem tingut (o tenen) responsabilitats sanitàries i que coneixem bé l’entramat de l’assistència sanitària a la nostra comarca, que no és simple (dos empreses públiques: Institut Català de la Salut i Institut d’Assistència  Sanitària; una empresa privada sense ànim de lucre: Fundació Salut Empordà i empreses privades amb ànim de lucre: Clínica Santa Creu,  l’ABS de Peralada  i Centres Sociosanitaris- Geriàtrics varis ) pugem assessorar sobre el seu funcionament i obtenció dels recursos posats al abast del poble. En cap cas fer assistència sanitaria.

Persones que hem tingut de treballar amb els problemes laborals dels assalariats des de Comitès d’Empresa, a diferents empreses i saben que sempre es millor l’acord amb l’empresari que l’enfrontament.

La nostre idea no es fer d’agent sanitari ni sindical, si no informar, derivar i buscar assessorament quan no sapiguem quin es el camí que te de seguir una persona pel seu problema. Tot de forma completament voluntària. Creiem que es al Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament a qui ens hem d’oferir i amb qui volem col·laborar, sent conscients que son els professionals  de Serveis Socials qui tenen la titulació i l’experiència i estem disposats a parlar amb ells sempre que vulguin i seguir les seves indicacions perquè estem segurs que no tenen altre finalitat que el  benestar dels escalencs. 
Ja que vaig ser jo qui va venir a la reunió del Programa Multidisciplinari  al Casal dels Jubilats, signo la fulla i mes endavant ja parlareu amb el resta de persones si el projecte tira endavant

Adjunto dos fulles com exemples de problemes freqüents en el camp sanitari i laboral

Atentament:

                        lluis cipres paltre,   l’Escala     setembre 2014

 “L'alfabetització”  per a la salut

S’entén alfabetització per la salut el fer conèixer als usuaris els principis bàsics del funcionament de l’assistència sanitària en el seu entorn i els seus deures i drets. Pot millorar l'aprenentatge dels pacients, augmentar l'assistència a les cites programades i el compliment dels tractaments, millorar la seguretat del pacient i eliminar les barreres per accedir a l'assistència sanitària.  També pot  reduir costos.

Exemples:

- Atendre a la gent d’alt risc i aquella a la que és difícil d’arribar als serveis                    que necessiten                                                                                           
- Informació sobre l’atenció sanitària al nostre territori: Institut Català   Salut, Fundació Salut Empordà i Xarxa Salut Mental. Possibilitats d’utilització i derivació de les tres empreses.                                                 
- Acompanyament sanitari  ( ja l’estem fent en alguns casos)                                
 - Assistència a les addiccions a la comarca.                                                    
- Assistència i recursos per salut mental infanto-juvenil al nostre territori    
- Programa “No marxis sense hora, hi tens tot el dret”Llistes d’espera reals            
- Ingressos psiquiàtrics (voluntaris i involuntaris)                                          
- Puc canviar de metge, de CAP o d’hospital de referència ?                        
- Els determinants socials de la salut. Les desigualtats de la salut
- Els escenaris de la privatització sanitària                                                             
- Rol de la dona en el treball domèstic i la salut                                            
- L'exclusió dels immigrants irregulars                                                              
 - Els copagaments                                                                                             
- De qui son els registres, dades i històries clíniques?                                            
- Què es un trastorn de l’alimentació?                                                           
- Que tinc de fer si crec que un meu fill/a es droga?                                     
- Què fer si un familiar o veí es nega a anar al metge?“L'alfabetització”  laboral

Com en el cas de la salut es tracta d’informar sobre les beceroles de la relació laboral al nostre país, amb el coneixement del deures, drets, mecanismes de relació laboral i possibilitats de millorar relacions entre el que ofereix una feina i el que la vol realitzar. Dirigit tant a treballadors assalariats, autònoms i creadors d’ocupació. Cooperatives. En cap cas actuarem com impulsors de cap litigi, si no de informadors sobre temes laborals i els camins per resoldre conflictes.

Exemples

- Concepte de contracte de treball, forma, validesa, modalitats.
- Salari. Retribucions de les hores extres.
- El salari mínim  interprofessional (SMI).
- Part del salari embargable (  situació freqüent i poc atesa al nostre poble)
- Jornada. Hores Extraordinàries
- Vacances, permisos i llicències
- Extinció del contracte de treball
- Acomiadament individual i col·lectiu
- Jubilació                                                                                                                  - Mobilitat geogràfica                                                                                                 - Maternitat i paternitat                                                                                         - M’han acomiadat, què puc fer ?                                                                             - Salut laboral i riscos laborals                                                                                    - Assetjament laboral. Assetjament sexual a la feina                                                       Què es un conveni col·lectiu ?           
- La Inspecció de Treball i la Seguretat Social                                                              - Prestacions Seguretat Social, atur, ajudes                                                                Treballo sense papers, tinc drets laborals ?                                                                                                                                                                                                                                            
                        
                                                                   


No hay comentarios:

Publicar un comentario