lunes, 11 de julio de 2016

MARE MAGNUM:

Es va declarar la independència de Catalunya el divendres dia 8 de Juliol de 2016?PROGRAMA ELECTORAL “JUNTS PEL SI”

".........

No obstant tot l’anterior, en el cas que l’Estat espanyol, mitjançant decisions polítiques i/o jurídiques, bloquegi l’autogovern de Catalunya, el Govern i el Parlament procediran a la proclamació de la independència i a l’aprovació de la Llei de transitorietat jurídica. (pag.32)
............."


TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
S E N T E N C I A
"...............


..declarar la inconstitucionalidad y consiguiente nulidad de los siguientes preceptos, de la Ley del parlamento de Cataluña 3/2015, de 11 de marzo, de medidas fiscales, financieras y administratives.... (pag. 89)  


Dada en Madrid, siete de julio de dos mil dieciséis."

l'Escala 11 juliol 2016


No hay comentarios:

Publicar un comentario